Mineral One - nowe spojrzenie, nowe inwestycje

MINERAL ONE obejmuje inwestycje w segmencie produktów spożywczych oraz suplementów diety. Zapewnia również ich dystrybucje na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Produkty otrzymają wsparcie promocyjno reklamowe w obrzarach: prasowym, multimedialnym i bezpośrednio na sklepowej półce

MINERAL ONE oferuje wnikliwie wyselekcjonowane produkty o najwyższym standardzie, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na konkretne potrzeby i oczekiwania współczesnego konsumenta na rynkach krajowym i zagranicznych.

W ramach realizacji MINERAL ONE działalność koncentruje się na rozwoju wysokiej jakości marek własnych. Dostarczenie produktu zawierającego pożądaną przez o klientów cechę daje im subiektywne odczucie uzyskania znacznie większej korzyści A k niż w przypadku, w którym cecha ta nie jest wyróżniona. Uzyskane przez wyróżnienie i | korzyści sprawiają, że klient chętnie zapoznaje się z nowym produktem, przywiązuje się do wybranego produktu i staje się wobec niego lojalny.

Stabilne inwestycje na rynku spożywczym!

Segment dóbr konsumpcyjnych, do którego zalicza się również produkcję i dystrybucję żywności, wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem inwestorów. Dzieje się tak dlatego, że nadal oferuje on możliwości wzrostu wynikające ze zwiększającej się konsumpcji, a jednocześnie jest relatywnie stabilnym rynkiem, mało podatnym na gwałtowne wahania popytu – mówi dla portalspozywczy.pl Adam Jarmicki, menedżer inwestycyjny funduszu Penta lnvestment.